31 Ağustos 2009 Pazartesi

KütüphaneSever Bülten Sayı 8
Okulu ve Okul Kütüphanesini Yıkan Zihniyeti Kınıyoruz!!!

Yeni Eğitim-Öğretim yılının başlamasına üç hafta kala Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı’na ait Kemer Okulları 21 Ağustos Pazar sabahı Eyüp Belediye Meclisi kararıyla kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Milli Eğitim Bakanlığının denetiminde 10 yıldır hizmet veren ve yılda 600 öğrenciye eğitim-öğretimin yanında modern kütüphane hizmeti de sunan bu okulun yıkılmasını Kütüphaneleri Seviyorum Girişimi olarak kınıyoruz.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.kemer.k12.tr/duyuru.html

Bir Kütüphane...

Galatasaray Lisesi Kütüphaneleri


Adres: Kuloğlu Mahallesi, İstiklâl Cad. No: 159, 34430 Beyoğlu - İSTANBUL

Telefon: 0212 252 91 50

Web Sayfası: http://www.gsl.gsu.edu.tr/html_tr/004/008.html

Katalog Tarama: http://194.27.195.90/Yordam.htm

Çalışma Saatleri: Gündüz: 08:30 - 17:00 Gece: 17:00 - 22:30Tarihçe


Galatasaray Okulu'nun Sultan II. Beyazıt tarafından ilk kez kuruluşunda (1481) kütüphaneye yer veridiği bilinmektedir. Arşivlerden çıkan tarihi kıymetli belgelerde okul yapılırken mescit, hamam, hastane, çamaşırhane, fırın, yemekhane ve yatakhene ile birlikte kütüphanenin de kurulduğu açıklanmaktadır. Okul bir saray okuludur ve üstelik yatılıdır. Öğrenciler saray tarafından seçilerek alınmaktadır. Onların eksiksiz yetişmeleri için böyle bir kuruluşa gereksinme duyulacağı doğaldır.


Galatasaray Okulu kuruluşundan itibaren pek çok değişikliğe uğramış ve bu değişikliklere rağmen kütüphane ya yerinde bırakılmış, ya da yeniden ihyası yoluna gidilmiştir. Örneğin, okul II. Selim zamanında (1566-1574) kapatıldı. Öğrenciler Eski ve yeni saraylara dağıtıldı ve okul medreseye dönüştürüldü. III. Sultan Murat (1574-1595) ise, okulun eski düzenini geri getirerek hizmete açtı. Sultan I. Ahmet (1603-1627) okulu tekrar kapattı. II. Sultan Osman (Genç) (1617-1622) okulu bütün kuruluşlarıyla birlikte yeniden ihya etti. Böylece okulun 3. açılışını Padişah Genç Osman yapıyordu.


Okulun yeni baştan kapanışı Padişah IV. Murat (1648-1687) zamanına rastalar. IV. Mehmet Edirne Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı, Yeni Saray'da büyük ve küçük odalarala birlikte Galatasaray Okulu'nu da kapatarak okulu medrese haline getirdi.

Aradan kırk yıla yakın bir süre geçtikten sonra Sultan III. Ahmet (1703-1730) babasının kapattığı okulu eski düzeni ve kuruluşı ile açtı. Bu, okulun dördüncü açılışı oldu.
Okulun bu dördüncü açılışında Galatasaray Enderunu'ndan yetişen Sadrazam Şehit Ali Paşa'nın büyük rolü oldu. Yangında harab olan okulun onarımı için padişahtan izin ve ödenek alarak en kısa zamanda okulun onrarımını bitirdi ve hizmete açtı. Zamanın şairlerinden Bahri'nin yazdığı tarih okulun içini, Şair Rahmi'nin tarih de dış büyük kapı üzerine kondu. Bu kitabeleri Durmuşzade Ahmet talik hatla yazdı.I. Sultan Mahmut Kütüphanesi

Son yüzyıla doğru giderek gelişen Galatasaray Okulu özellikle I. Sultan Mahmut (1730-1754) döneminde büyük gelişme gösretdi. Padişah günün koşullarnı da göz önüne alarak kütüphaneya el attı. Eski hamam yerine bir kütüphane ve dershane yaptırdı. 1754 yılında büyük bir törenle kütüphane açıldı. Değrli yazma eserler sepetlere konulduğu halde Topkapı Sarayı'ndan sandallarla Tophane İskelesi'ne çıkartıldı ve burada Galatasaray Ağası Baltacılar ve Saray Zabitleri karşılayarak gelen kitapları Galatasaray Okulu Kütüphanesi'ne yerleştirdiler. Çok kalabalık bir halk topluluğunun hazır bulunduğu törene Aşir-i Şerif okuduktan sonra kütüphane ile birlikte yaptırılan çeşmeden şerbetler içildi. Sultan I. Mahmut Kütüphanesi okul içinde seksenüç yıl hizmet verdi.


Mektep-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane Kütüphanesi

Galatasaray Okulunun en son kütüphanesi de (Mektep-i Tıbbiye-i Şahane) dönemine rastlar. Muallim-i evvel Dr. Bernard'ın yardım ve ilgileriyle dışarıdan getirtilen muhtelif dilde özellikle Fransızca Tıp, Fen Bilimleri, Tarih ve Edebiyat içeren kitaplarla yeni bir kütüphane kuruldu. II. Mahmut Kütüphanesi'ne ait yazma eserlerden 457 adedi Fatih Kütüphanesi'ne, 444 adet Yazma eser de Ayasofya Küphanesi'ne taşındı. Bu kitaplar ve defterleri 1950-1960 yılları arasında Süleymaniye Kütüphanesi'ne verilerek bir elde toplatıldı. Ne yazık ki Tıbbiye Okulu'nun kuruluşunun onuncu yılında okul yenide yandı ve kurtarılabilen kitaplardan pek azı bugün İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsünde korunmaktadır.


Batılı Anlamda Kütüphaneye Doğru

Galatasaray Sultani'sinde batılı anlamda Fransızca Eğitim yaplması ilk kez 1868-1871 yılları arası Abdülaziz dönemine rastlar. Evvela III. Napolyon'un davetlisi olarak Fransa'ya giden Abdülaziz dönüşte tıpkı College de France gibi okulun eğitim öğretim görmesini istedi.
Okulun müdürlüğüne Fransız Salve getirildi. 11 Mayıs 1868 tarihli Takvim-i Vekayi'de yayınlanan bir fermanla okula Sultani adı verildi. III. Napolyon bunun üzerine zengin bir kütüphane bağışladı. Okul 22 Şubat 1907'de tekrar yandı. III. Napolyon'un bağışladığı kütüphane de bu yangında kül oldu. 1909 yılında okul bugünkü binasında öğretime başladı. Bu dönemde okul müdürü Tevfik Fikret'ti.


Tevfik Fikret Kütüphanesi

Müze, Kütüphane, Jimnastikhane, Konferans Salonu okula kazandırıldı. Tevfik Fikret bugünkü okul kütüphanesini kurarken kendi sanatçı zevkine de büyük ölçüde yer verdi. Asma katlı, bütün malzemesi ahşaptan duvar ve tavan işlemeleri zarif işçilik taşıyan, camlı kitap dolaoları,kendi eliyle işlediği çalışma masası ile bir Müze-Kütüphane kurdu. Dolapların içindeki kitaplar çoğunlukla Arap Harfli Türkçe Edebiyat, Tarih, Coğrafya ve birazda Fransızca'dan çevrilmiş romanlardan ibaretti. Fransız dilindeki eserler ise çoğunlukla ders kitapları ve basımı eski tarihli Fransız Edebiyatı ile ilgili eserlerdir. Tevfik Fikret'ten sonra da bu bölümün muhafazasına çalışılmış ve bugünlere gelinmiştir.


1923'ten Sonra Kütüphane

Okul kütüphanesi 1984 yılına kadar normal bir okul kütüphanesi biçiminde çalışmakta iken Galatasaray Eğitim Vakfı gerçekleştimek istediği pek çok tasarının arasına kütüphaneyi de aldı ve yepyeni bir kütüphanenin meydana gelmesini sağladı.


Yeni Kütüphanenin Özellikleri

Kütüphanecilikte uluslararası bir sistem olan Dewey Onlu Sınıflama Sistemi ile çalışmaya başlayan yeni kütüphane açık raf sistemiyle okuyucuya hizmet vermektedir. Bunun yanında kütüphane hizmetlerinin devamlılık kazanması okul için en büyük kazanç olmuştur. Öğrenciler hemen hemen günün her saatinde kütüphaneden yararlanma olanağına sahiptir. Kütüphanede genellikle güncelliği olan kitaplara yer verilmektedir. Yeni kütüphane yüz kişilik okuma salonuna sahiptir. Ayrıca Haldun Taner Kütüphanesi de araştırmacılar için kaynaklık yapmak üzere düzenlenmiştir. Örneğin Batı Müziği ve Fransız Edebiyatı üzerine araştırma yapacaklara Haldun Taner Kütüphanesi'nde çalışma ortamı hazırdır.


Kütüphanenin Kitap Durumu

Bugün Sedat Simavi Kütüphanesi adı altında çalışmakta olan Galatasaray Lisesi Merkez Kütüphanesi'nde Ocak 2008 tarihi itibariyle 74907 adet kitap bulunmaktadır. En çok bağış yoluyla zenginleşmeye devam eden kütüphane için son yıllarda satın alma yoluyla güncelliği olan kitaplarda alınmaktadır.


Okuyucu Durumu

1984 yılından bu yana okuyucu sayısı giderek artış göstermektedir. Bu artışın önde gelen nedenlerinden bazıları şunlardır:
Güncelliği olan yeni yayınlar.
Çok geniş ve zengin bir kaynakça kolleksiyonu.
Kütüphanenin gündüzlü geceli okuyucuya açık bulundurulması.
Kütüphane dermesinin olduğu gibi okuyucu emrine verilmesi.


Bilgisayar Çalışmaları

Demirbaşa kayıtlı bütün kitapların bilgisayar işlemleri bitirilmiştir. Ayrıca kolleksiyona yeni katılan kitaplar, demirbaş kaydı yapılır yapılmaz bilgisayara geçmektedir. Öğrencilere ödünç verilen kitapların takibi, listelenmesi, her türlü yazım işlemleri bilgisayar tarafından gerçekleştirilmektedir. Genel eserler, Felsefe, Sosyal Bilimler, Dil, Güzel Sanatlar, Edebiyat ve Tarih-Coğrafya bölümündeki kitapların tamamının katalog çalışmaları bitirilmiş, basıma hazır hale getirilmiştir.


Kütüphane Çalışma Saatleri

Türkiye'de bugün hiçbir okul kütüphanesi tam gündüz ve gece okuyucuya açık değildir. Galatasaray kütüphanesi bu geleneği kaldırarak yeni bir çalışma düzeni yerleştirmiştir.

...Bir KitapMeşhurların Kitap Okuma Alışkanlıkları: Etkili Okuma Teknikleri / Mehmet İmrak, Çıra Yayınları, 2006


Esmeray Karataş Ateş - Kütüphaneleri Seviyorum GirişimiKitap okuma alışkanlığının önemi çağdaş hayatın her alanında gün geçtikçe ortaya çıkmaktadır. Buna tezat olarak ülkemizde böyle bir alışkanlığın varlığından bile söz edebilecek yeterli sayıya ulaşılamamaktadır. Toplumumuzda kitap okuyamama nedenleri arasında sıralanan vakit azlığı ya da kitapların pahalı olması en çok sıralanan nedenlerdendir. Vakit konusu elbette kişinin kendi bir gününü planlaması ve bu plana birkaç sayfa da olsa bir şeyler okumayı dahil etmesiyle aşılabilir. Oysa kitapların pahalı olmasından dolayı okunamaması sorununun kökten çözülebilmesi için sağlam bir kütüphane poltikası gereklidir. Her kesimden halkın yararlanmasına sunulan kütüphanlerde güncel yayınların yer alması ve bunların düzenli aralıklarla halka duyurulması devletin kütüphane politikasının yanında kütüphanenin kendi imkanları ölçüsünde yapacağı şeylerle de sağlanmaya gayret edilmelidir. Çünkü etkin bir kütüphane hizmetinin alınamadığı bir toplumda kitap okumanın geniş kitlelere yayılan bir alışkanlığa dönüşmesi beklenemez.


Diğer taraftan okuma alışkanlığının gelişebilmesi için kişinin okumayı sevmesi en önemli unsurdur. İyi bir dinleyicinin iyi bir okuyucu olması kuvvetle muhtemeldir. Dinleme yetisi olan insanın okuduğunu anlaması ve dolayısıyla okuduğundan keyif alması kaçınılmazdır. Kitap okuma alışkanlığının enine boyuna irdelendiği bu kitapta etkili okuma teknikleri İSOAT akrostişi ile verilmiş:

İzle(göz at)
Sor
Oku
Anlat
Tekrarla

Kitapta değinilen ilginç konulardan biri kitap okurken vücudumuzun nasıl bir pozisyon almasının daha iyi olacağı konusunda bilgiler vermesi. Kitap gözlere 30-35 cm. aralıkla sayfaya kuş bakışı hakim olabilecek şekilde tutulmalı, sayfalar orta parmak ile sayfanın sağ üstünden açılmalıdır. Işık direk yazıya gelmeli, parlak kağıtlardaki yazılar loş ışıkta, mat kağıtlardaki yazılar parlak ışıkta okunmalıdır. Kitap okurken sırtüstü yatarak veya yüzüstü uzanarak değil de dinamik bir oturuş pozisyonu kullanmak konsantrasyon açısından önemlidir.

Kitap okumaya zaman zaman ara verip okuduklarınızı aklınızdan özetlemek ve kendi cümlelerinizle kitapla ilgili notlar almak kalıcı okuma yapmak isteyenler için önemli bir tavsiye niteliğindedir.

Kitap okumanın yeri ve zamanının olmadığını her yerde her koşulda kitap okunabileceğini belirten yazar, herkesin kendince okuma için en uygun zamanı belirleyebileceğini savunmaktadır. Örneğin kimileri için sabahın erken saatleri, kimileri için akşamın geç saatleri kitap okumaya daha uygundur.

Kitaptaki bir diğer ilginç konu da dakikada okuduğunuz kelime sayısını ölçerek okuma hızının tespit edildiği bölüm. Aşağıdaki çizelgeye bakarak siz de kendi kitap okuma hızınızı ölçebilirsiniz:
150-200 kelime çok ağır,
200-230 kelime orta,
230-250 kelime orta üzeri
250-300 kelime hızlıca
300-350 kelime hızlı
350-450 kelime çok hızlı
450 ve üzeri kelime müstesna derecede hızlı


(Bu arada Kennedy dakikada 2500 Adnan Kahveci ise 2000 kelime okuyormuş!Müthiş!)Kitaptan bir kaç özlü söz

“Kurnaz insanlar okumayı küçümserler, basit insanlar ona hayran olurlar, akıllı insanlarsa onu kullanırlar”
Balzac

“Çocuklarınızın yarın söz sahibi olmasını istiyorsanız, daha bugünden onlara iyi kitaplar hediye edin.”
Hz. Ali

“Yalanlamak ve reddetmek için okuma! İnanmak ve herşeyi kullanmak için okuma! Konuşmak ve nutuk atmak için de okuma! Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku!”
F. Bacon


Not: Bu kitabı bir kütüphaneden ödünç alıp okumak isterseniz aşağıdaki bağlantılardan size en yakın kütüphanenin çevrimiçi kataloğunu tarayabilirsiniz...
Halk Kütüphaneleri için: http://www.ekutuphane.org/liste.html
Üniversite Kütüphaneleri için: http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/index.php?pid=sanal&url=27
Kurum Kütüphaneleri için: http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/index.php?pid=sanal&url=28 Okul Kütüphaneleri için: http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/index.php?pid=sanal&url=26Bir yazı...


Okul kütüphaneleri, bilgi okuryazarlığı ve gelecek


Erkan Nurcan - Irmak Okulları KütüphanesiToplumların kalkınma hızları ürettikleri bilgi miktarı ve bu bilgilerin kullanımıyla ilgili değerlerle ölçülmeye başlandı. Ölçüm niteliğinin değişmesi bireylerin bilgiye farklı bakmalarına, önem vermelerine ve bilgiye ulaşım isteklerini artırarak bireylerin değişimine ve gelişimlerine yol açıyor.

Değişim ve gelişim sonucunda sürekli yeni bilgi üretimi yaşam boyu öğrenmeyi zorunlu kılmaktadır. Bireylerin yaşam sürelerince üstlendikleri görev ve sorumluluklarında, içinde bulundukları ortam ve çevre için istedikleri tüm bilgi, değer ve becerileri elde edecekleri yetenekler eğitimlerinin ilk yıllarından itibaren belli bir düzen içinde kazandırılmalı.

Eğitim sistemi içinde yerini bulmaya başlayan okul kütüphaneleri ise; bağlı oldukları kurumdaki bireylerin, eleştirel düşünme yapısına sahip olması çabasıyla, bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrenimi ve gelişimi destekleyici her türlü yayın ve bilgiyi sağlayarak bireylerin nitelikli ve etkin bilgi kaynakları kullanıcıları olmalarına katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca okul kütüphaneleri çeşitli düzeylerde uyguladıkları kütüphane rehberliği çalışmalarıyla bilgi okuryazarı bireylerin yetiştirilmesine yardımcı olur.

Bilgi okuryazarı bireyler ise; ihtiyaç hissettiği bilginin farkına varır ve tanımlar, tanımladığı bilgiyi bulmada erişim yöntemleri belirler ve bilgiye ulaşır. Bulduğu bilgiyi kendi bilgileriyle karşılaştırır, değerlendirir, düzenler, çeşitli uygulamalar gerçekleştirerek çevresine iletir ve elde ettiği bilgiyi yorumlayarak yeni üretimlerde bulunur.

Bilgi okuryazarı bireylerin yetişmesinde de katkı sağlayacak olan okul kütüphaneleri ise uyguladıkları programlarla eğitim sistemi içindeki varlıklarına devam edeceklerdir. Uygulanacak bu tür programların çerçevesi bilgi okuryazarlığı kriterlerini karşılayacak şekilde yapılandırılmalıdır. Örnek olarak aşağıda verilen uygulama genel hatlarıyla bir fikir edinilmesini sağlayacaktır.

1. Problemi tanımlama: Problem hakkında ne biliyorum, ne bilmek istiyorum? Problemi çözmek için ihtiyaç duyduğum bilgi nedir? Problem çözümünü destekleyen yardımcı düşünceler nelerdir Planlamamı nasıl yaparım?


2. Bilgiye ulaşma stratejileri: Problemi/konuyu tanımlayan anahtar kelimeler nelerdir? Hangi bilgi kaynaklarına ihtiyacım var? Bilgiyi bulmak için neleri kullanabilirim?


3. Bilgiye ulaşma / elde etme: Bilgi kaynaklarını nerede bulabilirim? Ulaştığım kaynakları nasıl değerlendiririm? İçindeki bilgiye nasıl ulaşırım?

4. Kaynak / bilgi toplama: Ulaştığım kaynaktan/bilgiden plana uygun bilgiyi nasıl elde edebilirim? Nereye ne şekilde yazmam gerekir? Elde ettiğim bilgiler güncel ve güvenilir mi? Plan dışında gerekli olan bilgiyi ne yapmalıyım?

5. Ürünü ortaya çıkarma: Problem çözümüne ulaşmak için ne yapabilirim? Elde ettiğim bilgiyi nasıl düzenlemeliyim? Düzenli bilgiyi nasıl sunmalıyım? Daha iyi nasıl olabilir?

6. Ürünü değerlendirme: Problem çözümüne ulaştım mı? İstediğim her şeyi yaptım mı? Bu çalışmayı gerçekleştirirken kazandığım beceriler nelerdir? Gelecek sefer neler yapabilirim?
Bu programın uygulanması ve başarıya ulaşması ancak; Kütüphanenin düzenlenmesini ve hizmetlerini verimli bir şekilde sunmayı sağlayacak yönetim anlayışı, Kütüphaneyi eğitimin yöneldiği genel/özel ilke ve amaçlar uyarınca, düzenli bir kaynak ve danışma merkezi, Okulun bütünleyicisi kılacak ders programları, Kütüphanenin okul içindeki konum ve örgütlenişini 'tüzel' açıdan belirleyici yönetmelik, Eğitime kütüphane aracılığıyla daha zengin bir içerik kazandıracak kütüphaneci, Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak kaynak ve kaynakların zenginliğini sağlayacak bütçe, Nitelikli hizmet verebilecek bir yapı ve donanım ile olanaklıdır.

Günümüz şartlarına baktığımızda ise; ülkemizde bilişim teknolojilerinin bilgiyi bulma, ulaşma, kullanma ve üretme için yeterli olduğu kanısı yaygındır.

Ancak; bilişim teknolojilerinin yarattığı ülkemize ve dilimize uygun güvenilir, güncel, geçerli, ulaşılabilir veri tabanı uygulamaları tam olarak başlayamamıştır. Yalnızca internete bağlanabilen ve bilgisayar eşittir bilgi mantığı ile ortaya çıkan "Bilgi Erişim Merkezi" yapılanmaları bilgi okuryazarı bireylerin yetişmesi için yeterli değildir.

Unutulmamalıdır ki iyi bir yönlendirme ile bilim/bilgi toplumuna ulaşmak olanaklıdır. Bunun yolu da eğitim sistemi içinde uygun bir yapılanmayla etkin okul kütüphanelerinin çağın gereklerine uygun olarak düzenlenmesinden geçer. Bu yapılanmada da okul kütüphanelerinin "Bilgi Erişim Noktası" olarak bilişim teknolojilerinin kullanıldığı "Kütüphane ve Bilgi Kaynakları Merkezi" olmaları gerekir.

Bu merkezlerde istihdam edilecek personelin işinin uzmanı okul kütüphanecilerinden olması, teknolojik ve bilişim yeniliklerini takip edebilecek ve yayınların güncelliğini sağlayacak bütçenin sağlanması, yeteri kadar bilgi kaynağının bulunması, bütün bunları bir arada olmasını sağlayacak yapı ve yönetim anlayışı bilim/bilgi toplumu olma yolumuzdaki mesafeyi kısaltacaktır.

Yararlanılan Kaynaklar

"IFLA / Okul Kütüphanesi Bildirgesi". Çev. İnci Önal.
Kurbanoğlu, Serap. "Bilgi okuryazarlığı". Goethe Enstitüsü, İstanbul. 42. Kütüphane Haftası Sunumu 31.03.2006

Polat, Coşkun. "Üniversite öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı becerilerindeki zorlanma düzeyleri üzerine bir araştırma". Türk Kütüphaneciliği 4 (2005): 1-25.


Yalvaç, Mesut. "21. Yüzyılda enformasyon profesyonellerinin eğitim ve öğretiminde enformasyon okur-yazarlığı standartları". Türk Kütüphaneciliği C. 15, No. 2 (2001): 136-150

"21. Yüzyılın Okulunda Kütüphane". İstanbul, Irmak Okulları, 2002

Zenginer, Nurcan Çapar. "Okul kütüphanelerinde bilgi hizmeti ve bir anket. İstanbul , İ. Ü. Sosyal Bilimler Ens. (Yüksek Lisans Tezi), 2001
Alıntı: http://kutuphane.irmak.k12.tr/panel/biltekw.pdfFacebook’taki Kütüphane Grupları


Yeliz Uluçay - İş Bankası Kütüphanesi

Kütüphanemi Geri istiyorum
İstanbul'da araştırmacıların kullanabileceği kütüphane sayısı gün geçtikçe daha da azalıyor. Atatürk Kitaplığı 2 yıldır kapalı. Artık telefonlara çıkan bile yok. Beyazıt Devlet Kütüphanesi kapandı, ne zaman açılacağı şüpheli. IRCICA İstanbul Üniversitesi ile telif sorunları olduğu gerekçesiyle Fotoğraf Arşivi'ni kullanıma kapattı. Kütüphanelerimizin bir an önce geri verilmesi için imza toplayalım. http://www.ipetitions.com/petition/burcu2/index.html
Üye sayısı: 363
Linki: http://www.facebook.com/group.php?gid=32839429209

Ankara'ya da 24 saat açık kütüphane isteriz!
Geceleri zihni daha berrak olanı var, daha iyi konsantre olanı var, gündüz işi olanı var, gece uyku tutmayanı var, var da var...
Üye sayısı: 29
Linki: http://www.facebook.com/group.php?gid=8733087433

Milli Kütüphane
Milli Kütüphanede 1 saat ders çalışıp 3 saat muhabbet eden, karnı acıkınca o kötü kantinde dünyanın en lezzetli!! köftelerini yiyen, her gördüğü notu toplayan, orada kazandığı engin bilgilerle sınavlara giren ve kazanan tüm arkadaşlar; değişiklik olsun diye bu grubu kurdum. Vatana millete hayırlı olsun.
Üye sayısı: 120
Linki: http://www.facebook.com/group.php?gid=5615669597

Halk Kütüphaneleri Kütüphaneciler Meclisi
Bu grubu kurma fikri, 21-22 Mayıs tarihlerinde Eskişehir'de yapılan Halk kütüphaneleri bölge semineri sonucunda çıkmıştır. Bu grup sayesinde hem uzaktaki meslektaşlarımızla iletişim içinde olacağımızı hem de yapılan etkinlikleri paylaşacabileceğimizi düşündük. Hem eğlenmek hem de bilgi paylaşmak içindir grubumuz
Üye sayısı: 87
Linki: http://www.facebook.com/inbox/?ref=mb#/group.php?gid=85172208291

Assos Sivrice Deniz Feneri Kütüphanesi
Sivrice Feneri Denizcilik Kütüphanesiİstanbul Barosu eski başkanı Yücel Sayman ve eşi Hacer Saymanın kiraladıkları fenerin lojman kısmı deniz, denizcilik ve deniz fenerleri üzerine kaynakların bir araya getirerek oluşturdukları kütüphanenin 7 Ağustos 2009 Cuma günü saat 19.30' da açılışı yapılıyor. 2008 Ağustos ayında kiralanan fener lojmanı, altyapı çalışmaları tamamlanarak kütüphaneye dönüştürüldü. Her dilden yayının bulunduğu kütüphane konuya ilişkin çalışmalara ve araştırmalara kaynaklık ediyor. Süreç içinde bir parçasıyla da bir denizcilik müzesine dönüştürülmesi planlanan kütüphanenin bahçesine kurulacak sistemlerle yaz aylarında konuya ilişkin film ve belgesel gösterimleri yapılıyor. Adres; Sivrice / Gülpınar / Çanakkale Tel: 00 286 723 42 85 - 532 321 83 71 saymanyucel@yahoo.com
Üye sayısı: 292
Linki: http://www.facebook.com/group.php?gid=66984884400

Pendik Kemal Tahir Kütüphanesi
Pendikte köşk gibi kütüphane; internet üzerinden online takip ödünç kitap alma ve görme engellilere bilgisayarlı yardımla herkesin yararlanabileceği bir kütüphane.
Üye sayısı: 184
Linki: http://www.facebook.com/group.php?gid=34572185100

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı / Women's Library
1989 yılında kadın odaklı yazın ve kadınlar tarafından üretilmiş eserleri bir araya getirmek ve yeni üretimlere zemin hazırlamak amacıyla kurulan ve 1990 yılında faaliyete geçen Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, varoluş ve duruşuyla, kadının görünmez tarihini görünür kılma misyonunu taşımaktadır.Geçmiş ve bugünü bir araya getirmek, her alanda olduğu gibi “kadın” konulu tarih çalışmalarında ve arşivlerde de büyük bir emek istemektedir. 1991 yılında Uluslararası Kadın Kütüphaneleri Sempozyumunu düzenleyerek, kadın merkezli kütüphane ve arşivlerin önemli temsilcilerini Türkiye’de bir araya getiren Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, uluslararası çalışmalarda gösterdiği bu duyarlılığı yerel tarih konusunda da göstermeyi kendine görev olarak benimsemiştir. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın 20. kuruluş yıldönümünde gerçekleştirilen çalışmalar, büyük bir özveri ve emeğin ürünü olmakla beraber, 20 yıl önce çıkılan yolculuğun ne kadar önemli sonuçlar doğurabildiğini göstermesi açısından da önemli bir kanıttır.Kadın belleğinin oluşturulmasında önemli kaynakları bünyesinde barındıran Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Vakfı'nın çalışmalarının desteğinizle büyüyerek sürdüreleceğini umut ediyoruz...
Üye sayısı: 74
Linki: http://www.facebook.com/group.php?gid=78802513471


Milli Kütüphane
Daha ilk haftalardan üniversite öğrencilerinin kantinler, kafeler başta olmak üzere, ders aralarında, otobüslerde, spor salonun soyunma odasında ya da koşu bandı üzerinde, yemekhanede ortak, üzerinde konuştuğu bir konu varsa o da sınavlara çalışmaya başlanması gerektiğidir. Ne var ki arkadaşlarla bilardo, masa tenisi oynanır, kahveye, cafelere gidilir, sinemada film izlenir, halı saha maçı yapılır, yakın bir havuzda yüzülür, konser varsa kaçırılmaz, eylemlere gidenler olur, her türlü şaklabanlık yapılır, arasanız Nihat Genç'le muhabbet edeni bile bulursunuz, ne varki ders çalışana pek rastlamazsınız.Dönemlerin 7 bilemediniz 8. haftası geldiğinde üniversite öğrencilerinin ortak yaptığı birşey varsa o da ders çalışmak, en azından çalışmaya çalışmaktır. Evde çalışamadığını düşünen ve ya başka bir yerde daha iyi çalışabileceğini inanmış ankaradaki bir çok öğrencinin aklına gelen ilk yer Bahcelievler 7. Cadde'nin girişinde, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı karşısında, Turizm ve Kültür Bakanlığı yanındaki Milli Kütüphanedir. Tarım Kredi Kooperatifininde önündedir ancak söylemeye gerek görmedim.İçeriye girebilmek için gerekli olan giriş kartıni öğrenci kimliğiniz yanınızda olmak şartıyla 3 liraya, 5 dakikada alabilirsiniz. Daha sonra yapmanız gereken bir üst kattaki salonlardan birine girmek, serbest okuma salonlarından birinde kendinize bir yer bulmaktır. Bunu yaptığınız zaman geriye kalan sadece ders çalışma istediği, azmi ve kararlılığını gösterebilmektir.Oldukca fazla insan türünü barındıran çalışma salonlarında dikkatinizi çekecek ilk şeylerden biri ders çalıştığınız süre boyunca masalarda çeşitli ders alet edevatının bulunması ancak bu yerlere gelen gidenin olmamasıdır. Aşağıda oldukca piyasa bir kantinin olduğunu öğrenmeniz artık an meselesidir. Çalışkan insan imajı çizerek kendinizi gösterbileceğiniz bu mekan 7. Cadde civarındaki sanıyorum en ucuz mekandır. Ucuz dediysekte yani çay 1.5 lira değildirde 1.25 liradır.Giren çıkanın hiç bitmediği bu salonlarda, giren çıkanları gördükce aklınıza 'buraya insanlar niye geliyor ki?' gibi bir soru gelebilir. Bu da sizi insanlanları sınıflandırmaya iter.Milli Kütüphanenin en sadık ve full time kullanıcıları KPDS, TUS, Hakimlik, Savcılık sınavlarına hazırlanan mezun öğrencilerdir. Benim gördüğüm anladığım şudur ki bu insanlar bir memur disiplini ile sabah 9, akşam 9 bu mekanda bulunmakta ve sosyal yaşamlarını bina içerisinde sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bu gruba dahil olan insanlar aylarını burada geçirdikleri için arkadaş çevreleride oldukca geniştir. Hemen yukarıdaki nedenlerden olduğunu sanıyorum ki çoğu 10 dakika ders çalıştıktan sonra 20-30 dakika ortalarda görünmezler. Zararsızdırlar. Mesleğe atılacak, eş bulacak, kariyer yapacaklarından olsa gerek ki; iyi tanınma gayreti içerisinde, oldukça kibar, zarif, naif ve duyarlıdırlar.Neredeyse unutmuştum şimdi birşey hatırlatmam gerektiğini hatırladım: Milli Kütüphane kullancıları arasında eş, arkadaş tavsiyesi ile ya da 'bir arkadaş oluyordu ben de oldum' şeklinde üye olmuş ancak her hangi bir nedenle de olsa içeriye girme bahtiyarlığına erişememiş kişilerde vardır. Onları da Milli Kütüphane kullancıları arasında değerlendiriyoruz çünkü ders çalışmak için olmasa da bu insanlar 'baba ne var yani bende üyeyim Milli Kütüphaneye', 'doğru söylüyorsun hocam aslında gidip çalışmak lazım, bende üyeyim ama...', 'üye oldukta ne oldu bilaader?!' şeklinde çeşitli cümleler içerisinde isminide olsada kullanmaktadırlar.gidenler, gitmek isteyenler, hiç çıkamayanlar... milli kütüphane kullanıcıları buyrun burdanda aynı havayı teneffüs etmeye devam edelim.
Üye sayısı: 915
Linki: http://www.facebook.com/inbox/?ref=mb#/group.php?gid=6233008941


Sinop Dr.Rıza Nur Kütüphanesi
Dr.Rıza Nur kütüphanesiSinop iç limanında, Zeytinlik Mahallesinde ve deniz kenarında bulunan kütüphane, devrin Sağlık Bakanı Dr. Rıza Nur (1879-1943) tarafından Cumhuriyetin ilk yıllarında 1924’de kurulmuştur. Dr. Rıza Nur buradaki iki katlı evini kütüphane yapılması için bağışlamıştır. Sinop sivil mimari örneklerinden olan iki katlı evinin birinci katında kütüphane bulunmaktadır. Diğer katı ise kütüphanenin vakfı olarak kiralanmıştır. Bu kütüphaneye 1952 yılında bir de Dr. Rıza Nur Çocuk Kitaplığı eklenmiştir. Kütüphanede 40.000 cilt kitap bulunmaktadır.
Üye sayısı: 74
Linki: http://www.facebook.com/inbox/?ref=mb#/group.php?gid=37049684247


Her Parka Bir Kütüphane
ADANA daki her parka özellikle mahalle içlerindeki parklara (ayrıca mahalle muhtarlıkları genelde bu parklardadır) birer tane kutuphane yapmaktır.Sloganımız:GÖZLERİMİZE HİTAP EDEN PARKLAR BİRAZDA BEYNİMİZE HİTAP ETSİN
Üye sayısı: 74

Linki: http://www.facebook.com/inbox/?ref=mb#/group.php?gid=68599671799


Kısa Kısa Kütüphane


Şener Yelkenci - Sakarya İl Halk KütüphanesiVan İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nden Sanal Dersane Hizmeti
http://www.haberciniz.biz/haber/van-il-halk-kutuphanesi-mudurlugunden-sanal-dersane-hizmeti--680659.html

F Tipi Cezaevinde Kitap Krizi!
http://www.hurhaber.com/news_detail.php?id=217536

Anne Babalara Okuma Önerileri
http://nilayyilmaz.com/images/PDF/okuma%20onerileri.pdf

Bilgiye Ulaşım Kolaylığı
http://www.doguakdenizden.com/haberdevam.asp?id=4167&kat_id=1

Rami Kışlası Kütüphane Olacak
http://www.turkiyeturizm.com/news_detail.php?id=22061

Fakir Baykurt Müze Evi İçin Soru Önergesi
http://www.haberciniz.biz/haber/fakir-baykurt-muze-evi-icin-soru-onergesi-burdur--677722.html

Güngören'den Hakkari'ye ÖSS Kitaplığı
http://www.samanyoluhaber.com/s_310961_gungorenden-hakkariye-oss-kitapligi.html

Okuma Alışkanlığı Anne Karnında Başlar
http://www.gaziantep.com/tr/gaziantephaberleri/2009/08/18/2558/okuma-aliskanligi-anne-karninda-baslar

Ütopik Kütüphane
http://happyandfreckles.blogspot.com/2009/08/utopik-kutuphane.html

Issız Kütüphane
http://www.fotokritik.com/1837179

Atatürk Çocukları Kütüphanesi
http://www.ozgurpencere.org/forum/viewtopic.php?t=12053&view=previous&sid=cb48fedf4cbe37bbf361b60072ace2b3

Açık Kütüphane
http://openlibrary.org/

Q 159: Are books dead?
http://www.examiner.com/x-14678-Dallas-Business-Commentary-Examiner~y2009m8d19-Q-159-Are-books-dead

Dünyada En Çok Bu Kitaplar Okunuyor
http://www.stargazete.com/kitap/dunyada-en-cok-bu-kitaplar-okunuyor-haber-206444.htm

Latif Doğan Konserine Giriş Ücreti Bir Kitap
http://www.haberfx.net/latif-dogan-konserine-giris-ucreti-bir-kitap-haberi-67418/

Şeker Portakalı ve Kitap Okumak Üzerine
http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=197179

Kütüphane Google'a Teslim Oldu
http://www.techno-labs.com/1/9862/1/K%C3%BCt%C3%BCphane_Googlea_teslim_oldu.html
Chicago, Hizmet’ten Kısacak
http://www.milliyet.com.tr/Ekonomi/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetay&KategoriID=3&ArticleID=1129733&Date=19.08.2009&b=Chicago,%20hizmetten%20kisacak

Public Library-Babygarten Günümüz!
http://kralcipplak.blogspot.com/2009/08/public-library-babygarten-gunumuz.html

Derslikten Günlük Yaşama Edebiyat Eğitimi
http://www.nuveforum.net/1503-turk-dili-edebiyati/183385-derslikten-gunluk-yasama-edebiyat-egitimi/

Trabzon'un Kültürel Yapısı
http://www.ktu.gen.tr/trabzonun-kulturel-yapisi

İl Halk Kütüphanesi'ne Yeni Kitaplar Alındı
http://www.burdurgazetesi.com/haberler.php?haber=7262

Elif Nine Kütüphanesi Hizmete Devam Etmekte
http://www.burdurgazetesi.com/haberler.php?haber=7220

Burdurlu Yazarlara, Kütüphanede Özel Köşe
http://www.burdurgazetesi.com/haberler.php?haber=2935

Gezici Kütüphane Yeniden Köy Yollarına Düştü
http://www.burdurgazetesi.com/haberler.php?haber=6497

'Bir Kitap Bir Çocuk'a 13 Bin Kitap Aktı
http://www.aknews.com/tr/aknews/1/64628/...Bir Film


Mürekkep Yürek
Yapım: 2008 ~ ABD, Almanya, İngiltere
Tür: Fantastik, Gizem, Macera
Yönetmen: Iain Softley
Senaryo: David Lindsay-abaire
Senaryo (Kitap): Cornelia Funke
Yapımcı: Cornelia Funke
Görüntü Yönetmeni: Roger Pratt
Müzik: Javier Navarrete


12 yaşındaki Meggie (Eliza Hope Bennett), tıpkı babası Mortimer “Mo” Folchart (Brendan Fraser) gibi bir kitap kurdudur. İkisinin, ortak bir özellikleri daha vardır: Yüksek sesle kitap okudukları zaman, kitapta yazanları canlandırığ gerçek dünyaya getirme yeteneği! Ama bu çok da tehlikeli bir yetenektir: Çünkü canlanıp kitap sayfalarından çıkan her karaktere karşılık, gerçek hayattan biri kitabın içine kaçmaktadır. Mo ve Meggie ikinci el kitap satan bir dükkanda gezinirken, Mo bir kitabın içinden tanıdık sesler geldiğine şahit olur. Bu, Ortaçağ şatoları ve garip yaratık çizimleri ile dolu “Inkheart”tır. Mo kitabı bulduğuna inanamaz. Çünkü neredeyse 10 yıldır, Meggie’nin annesi Resa (Sienna Guillory) kitabın içine kaçtığından beri, her yerde bir zamanlar bir kopyasına sahip olduğu bu kitabı arıyordur.
Alıntı: http://www.sinemalar.com/film/4159/Murekkep-Yurek/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder