13 Ağustos 2009 Perşembe

KütüphaneSever Bülten Sayı 7...


Bu ülkedeki kütüphanelerin iyileştirilmesi ve kütüphanecilik mesleğinin gelişmesi için hayatı boyunca emek vermiş Kütüphanecilik Profesörü Jale Baysal, 12 Ağustos 2009 günü hayata veda etti!..Kütüphane ve Kütüphanecilik konusunda bir çok eser bırakan Jale Baysal, kendisiyle yapılan nehir söyleşi türündeki Akıl ve Yürek isimli kitapta, okuma alışkanlığının nasıl bir ortamda gelişebileceğini ve insanın yararlanabileceği iyi bir kütüphane olmadan okuma alışkanlığının edinilmesinden söz etmenin zor olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor:

"... Bizim evde çok kitap okunurdu. Annemin babamın her zaman ellerinde okudukları bir kitapları olurdu. Babamla küçük teyzem bazen aynı kitabı okurlardı. Akşam yemeğinden sonra kim önce başlayacaksa, kitabı o okuyacak diye yarışırlardı. Yani evde doğal bir kitap okuma havası vardı. Ben daha çok edebiyat kitapları okurdum. İlkokul ikinci sınıfta Victor Hugo'nun Sefiller'ini okudum. Tabi bu benim için getirilmiş bir şey değildi. Ev halkı, annem, babam, onlar okusun diye getirilmişti.

Babam Kayseri Lisesi'nde muhasebeciydi, lisenin de çok güzel bir kütüphanesi vardı. Vaktiyle orada bir Cizvit Koleji varmış. Onlar yalnız Fransız değil Türk edebiyatınında önemli edebiyat metinlerini toplamışlar. Zengin bir kütüphane. Yusuf Kazım Koni'nin müdürlüğü sırasında kütüphane özellikle geliştirilmiştir. Babam oradan eve durmadan kitaplar getirirdi. Getirdikleri kitapları onlar da okurlardı, ben de okurdum..."
Bir Kütüphane...


Kadın Eserleri Kütüphanesi


Tuba Çavdar Karatepe - Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü


Adres: Kadir Has Caddesi.Fener Vapur İskelesi Karşısı. N.8(Tarihi Bina) Haliç - Fener / İSTANBUL

E-Mail: kadineserleri@gmail.com

Telefon: 0212 523 74 08 / 0212 534 95 50 / 0212 621 81 34

Web Sayfası: http://www.kadineserleri.org/

Katalog Tarama: http://88.249.92.190/web/catalog/search.php

Çalışma Saatleri: Pazartesi – Cuma 09.00 –16.30


Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın kuruluş süreci 1985
yılında başlamıştır. Önce bir proje olarak tasarlanan, dünyadaki örnekleri
araştırılan, temellerinin güçlü atılması için uzun uğraşlar verilen Kadın Eserleri
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, resmi olarak 1989 yılında faaliyete geçmiş,
kütüphane de 1990 yılında açılmıştır. Kuruluşundan itibaren İstanbul’da Fener
(Haliç) semtinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği tarihî binada
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kütüphane ve arşivin amacı, vakıf kuruluş senedinde “Kadınların geçmişini iyi
tanımak, bu bilgileri bugünün araştırmacılarına derli toplu bir şekilde sunmak ve
bugünün yazılı belgelerini gelecek nesiller için saklamak” şeklinde belirtilmiştir.
Çok geniş sınırları olan bu amacı gerçekleştirebilmek için, yıllardır başta
kurucu üyeler (Prof.Dr. Jale Baysal, Şirin Tekeli, Doç.Dr. Füsun Akatlı, Füsun
Ertuğ Yaraş, Aslı Davaz) ile vakfın diğer üyeleri, çalışanları ve gönüllüler, sınırlı
imkanları sonuna kadar zorlayarak çalışmaya devam ediyorlar.

“Kadın” ı tek ve dar bir alanda tanımlamak, kimliklendirmek ve anlamak,
geçmişte ve bugün dahi sürmekte olan çabalara rağmen imkansız olduğu için,
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı faaliyetlerini, geniş bir bakış
açısıyla, birbirini destekler kütüphane-arşiv çalışmaları yanında, diğer etkinlik ve
çalışmalarla sürdürmektedir.

...

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın kadın araştırmaları
alanında önemli kaynaklardan olan yayınları da mevcuttur. Bugüne kadar
yayınlanmış kitaplardan bazıları şunlardır:

Aslı Davaz-Mardin, Kadın süreli yayınları: Hanımlar Alemi’nden Roza’ya:
Bibliyografya 1928 - 1996: (Dergiler, gazeteler, bültenler) 1998.

İstanbul kütüphanelerindeki eski harfli Türkçe kadın dergileri
bibliyografyası (1869-1927) hazırlayanlar: Zehra Toska...[ve başkaları] 1992.

Kadın yazıları: Kadınların edebiyat ürünleri, kadınlar üzerine yazılanlar
ve tezler bibliyografyası 1955-1990 [hazırlayan]: Baha Bal, 2000.

Kadın Eserleri Kütüphanesi herkesin kullanımına açık, kuruluş amacına uygun
her türlü arşiv ve kütüphane malzemesinin sağlanmasında yapılacak çalışmalar ve
bağışlarla zenginleşmeye devam edecek Türkiye’nin ilk ve tek özel konu kütüphanesidir.
Alıntı: http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?action=6&type=6&target=contentShow&id=2184&node_id=425

Kadın Eserleri Kütüphanesi'ne BAĞIŞ ve YARDIMLARINIZ İÇİN
Banka Hesap Numarası:
Vakıflar Bankası
Şube : Etiler Şubesi
Hesap Numarası: 200 91 97

....................................................

Görsel Yayın Bağışlarınız için:
Elinizde bulunan aileniz kadınlarına ait her türlü yazılı , görsel ve işitsel materyali kütüphaneye bağışlayabilir veya zamanınızın küçükte olsa bir bölümünü kütüphane çalışmalarına ayırmakla destek verebilirsiniz.
...Bir Kitap


Okuma Alışkanlığında Halk Kütüphanelerinin Rolü / Bülent Yılmaz, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 1993.

Kütüphanecilik alanında öğretim görevlisi olan ve halk kütüphaneleri üzerine araştırmaları bulunan Bülent Yılmaz bu kitabında halk kütüphaneleri ile okuma alışkanlığı arasındaki ilişkiyi irdeliyor.

Okuma alışkanlığı, halk kütüphaneleri, okuma alışkanlığında halk kütüphanelerinin rolü, sonuç ve öneriler gibi bölümlerden oluşan eserde okuma alışkanlığının geliştirilmesinde yaş, cinsiyet, meslek, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve hatta TV izlemenin etkisi gibi başlıklarda da konu derinleştirilmiş.

Yazar kitabında “Varlık nedeni hala okuma alışkanlığı olan halk kütüphanelerinin bu konudaki rollerinin yapısını irdelemek, onların bu sorunun çözümüne olan katkılarının boyutunu düşünülemeyecek kadar artıracaktır.” tespitini yapıyor. Ve yine sonuç bölümünde: “Okuma alışkanlığı sorununun temelinde, özellikle aile ve okul yaşamının çeşitli unsurlarında yoğunlaşan bireysel nedenlerle, kültür, eğitim, ekonomi, düşünce özgürlüğü ve kütüphaneler gibi olgulardan kaynaklanan toplumsal nedenler bulunmaktadır.”

“Okuma alışkanlığı sorununun Türkiye’de aldığı biçimi, yazılı bir kültürün gerçekleştirilememiş olması, çarpık kentleşme, çağdaş bir ulusal kültür ve eğitim politika ve sistemin olmayışı, enflasyon ve gelir dağılımı dengesizliği, düşünce özgürlüğü ile ilgili sınırlar ve halk kütüphanelerinin(diğer kütüphane türleriyle birlikte) çağdaş ve işlevsel bir yapıya kavuşturulamamış olması gibi nedenler belirlemektedir.

Sorunun Türkiye’deki en can alıcı noktası, aynı anlama gelmek üzere kaynağı, okuma’nın yaşamın doğal bir parçası olarak insani bir “değer” olamamasıdır.” görüşü yazarın konuya ilişkin tespitlerinden yalnızca birkaçıdır.
Alıntı: http://kygm.kultur.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8AB2E675B78192E88F6F70DD952A6205
Bir Haber...


Halk Kütüphanelerinde Sanat Köşesi


Kültür ve Turizm Bakanlığı, kütüphanelerde sanat köşeleri oluşturmaya yönelik çalışma başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 19'u Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olmak üzere, 81 ilin toplam 100 halk kütüphanesinde sanat köşeleri oluşturmaya yönelik çalışma başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; kütüphanelerdeki sanat köşeleri, Bakanlık tarafından yayınlanmış Türk kültür ve sanat dünyasına ilişkin prestij eserler, sergi katalogları, sanatsal içerikli CD ve kasetler ile ünlü ressamların tablolarına ait reprodüksiyonlarından oluşacak. Kütüphanelerde kültürel ve turistik mekanların yap-boz şeklindeki fotoğraflar da çocukların hizmetine sunulacak.

Kütüphanelerde sergilenecek söz konusu materyallerin ayrıca, lokal, belediye salonları, kahve evleri gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kütüphane dışı mekanlarda da sergilenmesi ve sanatsal içerikli tablo ve yap-bozların ödünç olarak verilmesi amaçlanıyor.

Sanatı ve sanatçıları kütüphane kullanıcısıyla buluşturacak olan ve ülkenin sanat kültür alt yapısının gelişmesine katkıda bulunması amaçlanan Sanat Köşesi Projesi 28 Eylül'de hayata geçirilecek.
Alıntı: http://www.dunyabulteni.net/news_detail.php?id=85948 , Dünya Bülteni, 11 Ağustos 2009
...Bir Film


Kırık Kalp Kütüphanesi
Eun-Soo, son günlerde kitaplara karşı zarar verilen bir kütüphanede çalışan bir kütüphanecidir. Bir gün, kitapların belirli bir sayfasını yırtan Jun-Oh'u yakalar. Eun-Soo kütüphanedeki zarardan dolayı onu suçlar, ama çok geçmeden hareketlerinin arkasında yatan karmaşık hikayeyi öğrenir.

Jun-Oh'un kız arkadaşı arkasında esrarengiz bir not bırakarak birdenbire onu terk etmiştir.

'Sayfa 198'e bak'

Jun-Oh'un kız arkadaşı bir kitap kurdudur ve kütüphanedeki kitapları düzenli olarak kontrol etmektedir. Jun-Oh bu yüzden kütüphaneye gitmiş ve karşısına çıkan her kitabın 198. sayfasını yırtmıştır. Eun-Soo da aynı şeyleri yaşadığı için ona bir tavsiye verir, kız arkadaşı gerçekten ciddiyse peşini bırakmasını söyler. Ancak, aşkı yüzünden yıkılan Jun-Oh'a bakınca, Eun-Soo kitaplardaki sayfa 198'in şifresini çözmesine yardım etmeye başlar.
Alıntı:http://www.sinemalar.com/film/27936/Kirik-Kalp-Kutuphanesi/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder