15 Eylül 2009 Salı

KütüphaneSever Bülten Sayı 9

Aziz Nesin Vakfı Kütüphanesi de Sular Altında Kaldı!Aziz Nesin tarafından 1973'te kurulan ve eğitim olanaklarından yoksun çocukların ''toplumsal sorumluluğu olan, özgüvenli ve özverili, topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı'' amaçlayan 42 çocuğun barınmakta olduğu Nesin Vakfı, 11 Eylül 2009 tarihinde yaşanan sel felaketinde büyük maddi hasar gördü. Vakfın kütüphanesi, mutfağı, tiyatrosu kullanılamaz duruma geldi... Ali Nesin, Vakfın durumunu açıklayan bir mektup yayınladı.: http://www.nesinvakfi.org/sel_felaketi.pdf

İnternetten bağış: https://secure.cs.bilgi.edu.tr/nesinvakfi/bagis.php.


Banka hesap numaraları


TL hesapları
İş Bankası, Parmakkapı Şubesi Şube kodu 1042 Hesap no. 0714327
Ziraat Bankası, Çatalca Şubesi, Şube kodu 130, Hesap no. 952 22 32 - 5001
Vakıf Bank, Çatalca Şubesi, Şube kodu 237, Hesap no. 434 84 59 Posta Çeki no. 164 00 09


Euro hesapları
Ziraat Bankası, Çatalca Şubesi, Şube kodu 130, Hesap no. 952 55 01 -- 5003 (IBAN: TR 80000 1000 1300 9525501 5003)
Vakıf Bank, Çatalca Şubesi, Şube kodu 237, Hesap no. 400 79 36

Dolar hesabı
Ziraat Bankası, Çatalca Şubesi, Şube kodu 130, Hesap no. 952 55 01 -- 5001 (IBAN: TR 37000 1000 1300 9525501 5001)
Vakıf Bank, Çatalca Şubesi, Şube kodu 237, Hesap no. 400 79 37


CHF hesabı
Ziraat bankası, Çatalca Şubesi, Şube kodu 130, Hesap no. 952 55 01 -- 5002 (IBAN: TR 10000 1000 1300 9525501 5002)


Swift Kodlar
Ziraat Bankası, Çatalca Şubesi Swift kodu: TCZBTR2A
Vakıf Bank, Çatalca Swift kodu: TVBATR2A. (Ntvmsnbc)


Yardım için 1 Tek Gün Bile Yeter!


Aziz Nesin Vakfı'na yardım sağlamak Vakfı onarmak amacıyla 27 Eylül 2009 saat 12.00'de Tarihi Sümerbank Binası'nda Tasarım ve Sanat Bağış Kampanyası günü yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye http://www.facebook.com/event.php?eid=136914946594 bağlantısından ulaşılabilir.... Bir Haber

Halk Kütüphaneleri ve Üniversite Kütüphaneleri İşbirliği YapacakKültür ve Turizm Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanı Erol Sönmez Halk ve Üniversite Kütüphaneleri Arası İşbirliği Projesi'nin kapsamını ve amacını şu şekilde açıklıyor:

"Bilindiği üzere halk kütüphaneleri; her yaş ve düzeyde kullanıcının çeşitli konulardaki fikir ve sanat eserlerinden ücretsiz ve serbestçe yararlanmalarını sağlayarak, bulundukları bölgenin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olan kuruluşlardır.

Bununla birlikte halk kütüphanelerinin tek başlarına tüm bilgi kaynaklarını sağlaması ve bu kaynaklara erişim imkanı sunması mümkün olamamaktadır. Halkın fikir ve yaşam düzeyinin yükseltilmesi, vatandaşların bilgi edinerek kendilerini eğitmeleri ve boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunulabilmesi farklı koleksiyonlara sahip kütüphaneler arasındaki işbirliği ile mümkündür. Bu doğrultuda üniversite kütüphaneleri ile illerde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı hizmet veren il halk kütüphaneleri arasında işbirliği sağlanması amacıyla bir proje başlatılmıştır. Projeyle araştırmacı niteliğindeki halk kütüphanesi üyelerinin üniversite kütüphanelerinden yararlanması sağlanırken böylece hem üniversitenin toplumla bütünleşmesi hem de araştırmacıların yeni kaynaklara ulaşmalarının sağlanması ve bölgenin kültürel gelişimi ile bölgede araştırma etkinliğinin gelişmesi sağlanacaktır.

İşbirliğine dahil olmak isteyen üniversite kütüphanelerine söz konusu proje çerçevesinde; Bakanlığımız yayınlarının ücretsiz olarak gönderilmesi, halk kütüphanesi koleksiyonlarında bulunmayan kaynaklara erişim sağlamak isteyen halk kütüphanesi üyelerine de üniversite kütüphanelerinin müracaat ve ödünç verme hizmetlerinden yararlanma imkanının sağlanması planlanmaktadır. Böylece işbirliği ile Bakanlık araştırmacı nitelikli vatandaşlara yeni bir imkan sağlamış olacaktır.

Halk ve üniversite kütüphaneleri arasında gerçekleştirilecek işbirliğinin geliştirilerek yaygınlaştırılması ile bilgi toplumunu oluşturma aşamasında en önemli sermaye olan bilginin paylaşımının ve bilgiye erişimi geliştirme potansiyelinin artırılması amaçlanmaktadır."

Not: Bu yazı Bakanlığın web sayfasından 2.9.2009 tarihinde yollanan bilgi edinme formuna gelen yanıttır.Bir Kütüphane...


İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) Kütüphanesi - Üsküdar/İstanbulAdres: İcadiye Bağlarbaşı Caddesi No: 40 34662 Üsküdar-İSTANBUL

Telefon: (0216) 474 08 50

E-Posta:
kutuphane@isam.org.tr

Web: http://www.isam.org.tr/index.cfm?fuseaction=objects2.detail_content&cid=106&cat_id=2&chid=9

Katalog Tarama: http://kutuphane.isam.org.tr/2001arama.htm

Çalışma Saatleri: Haftanın her günü : 09:00 - 23:00


Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 1984 yılında kurulan İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi’nin amacı TDV İslâm Ansiklopedisi'nin hazırlanması sırasında ihtiyaç duyulacak kitap ve dergileri toplamak ve bunları ilim âleminin istifadesine sunmaktır.


Gerek TDV İslâm Ansiklopedisi'nin gerekse diğer araştırma ve yayın faaliyetlerinin süratli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için modern yöntemlerle çalışan kütüphanede İslâm kültürü, tarihi ve medeniyeti ile ilgili yayımlanan kitap ve süreli yayınlar düzenli takip edilerek araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Zamanla İslâmiyat sahasının dışına taşarak Türk tarihi, kültürü ve edebiyatı başta olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında da zenginleşen kütüphane, aralarında Ziyad Ebüzziya, Orhan Şaik Gökyay, Nejat Göyünç, Hilmi Oflaz, Nihat M. Çetin, Yavuz Argıt, Albert Hourani, Jacques Waardenburg, Kemal Beydilli Kasım Küfrevi, Nuhoğlu Ailesi, Kathleen R. F. Burril ve İlber Ortaylı'nın da bulunduğu bir çok özel koleksiyonu bünyesine katmıştır. Bu koleksiyonlardan bazıları önemli arşiv belgeleri de içermektedir.

Kütüphane Koleksiyonu

Kitap Sayısı: 201.000 Cilt
Dergi Sayısı: Yaklaşık 740 sürekli takip edilen 3.033 çeşitli dergi (takriben 120.000 sayı)
Doküman Dosyası: 17.328
Mikrofilm (Osmanlı Kadı Sicilleri): 20.324
Mikrofiş ve Mikrofilm: 411
Ayrı Basım: 5.360
CD: 786


Veri Tabanları

İSAM Türkiye Kütüphaneleri Veri Tabanı
TDV İslâm Ansiklopedisi'nin yayın çalışmalarını hızlandırmak amacıyla ve iç hizmette kullanılmak üzere oluşturulan veri tabanında; başta İstanbul'da bulunan yazma eser kütüphaneleri olmak üzere 118 değişik kütüphaneye ait 703.519 yazma ve matbu esere ait bibliyografik künyeler yer almaktadır.


Tezler Veri Tabanı
TDV İslâm Ansiklopedisi'nin hazırlık ve yayın faaliyetleri ile merkezimiz tarafından yürütülen diğer ilmî araştırmalarda kullanılmak amacıyla Türkiye'de hazırlanmış sahamızla alâkalı bütün tezlere ait bibliyografik bilgileri toplayıp bilgisayara aktarmak ve her yıl yapılmakta olan yeni tezleri takip ederek bilgisayar kayıtlarını sürekli güncelleştirmek suretiyle tezlerin bibliyografik denetimini gerçekleştirmek üzere bir veri tabanı oluşturulmuştur.
Veri tabanında toplam 244.373 tez künyesi mevcuttur.


Makaleler Veri Tabanı
Türkiye Makaleler Bibliyografyası'nda yer alan (1923-2003) makalelerin de bulunduğu Makaleler Veri Tabanı'nda halen 725.719 makale künyesi mevcuttur. Söz konusu veri tabanında İlâhiyat fakülteleri dergilerinde yayımlanan makalelerin bibliyografik bilgileri tam ve güncel olarak mevcuttur.
Veri tabanının zenginleştirilmesi çalışmalarına özellikle saha ile ilgili makale künyeleri ile kütüphanede bulunan ayrı basımların da programa girilmesi yoluyla devam edilmektedir.
Merkeze gelme imkânı bulamayan araştırmacılar da kutuphane@isam.org.tr posta adresine gönderecekleri maillerle mevcut veri tabanlarından yararlanabilirler.


Dokümantasyon
Dokümantasyon servisinde 17.328 doküman dosyası bulunmaktadır. Bu dosyalar merkezimiz tarafından yayımlanmakta olan TDV İslâm Ansiklopedisi'nde yer alacak maddelerle ilgili 92.774 kitap ve 2.010 değişik derginin 53.242 sayısının taranmasıyla oluşturulmuştur.
Dosyalardan Kütüphanye üye olup şahsen gelen araştırmacılar yararlanabildikleri gibi İstanbul dışında bulunan üniversite öğretim üye ve görevlileri ile akademik araştırma yapanlar da istifade edebilmektedir. Dosyalardan yararlanmak isteyenler kutuphane@isam.org.tr e-mail adresine gönderecekleri mesajlarla çalışma konuları hakkında doküman talebinde bulunabilirler.
Dokümantasyon Servisinden haftanın yedi günü 09:00 -19:00 arası yararlanılabilmektedir.


Osmanlı Kadı Sicilleri
İstanbul Müftülüğü'nde bulunan yirmi yedi mahkemenin kadı sicilleri (9.895 defter), Rumeli ve Anadolu Kazaskerliği'nin Ruznâmçeleri (377 defter), Nakîbü'l-Eşrâf defterleri (33 defter) ve Kadı Mühürleri (13 defter)'nin mikrofilmleri ile Milli Kütüphane'deki Şer'iyye sicillerinin (8.860 defter) yanı sıra Makedonya’nın Manastır bölgesinin kadı sicilleri (185 defter), Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü Arşivi, Mostar/Hersek Arşivi, Saraybosna Tarih Arşivi, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde korunan Livno, Mostar, Priyedor, Saraybosna, Temeşvar ve Visoko bölgelerine ait kadı sicillerinin (118 defter) mikrofilmleri yer almaktadır.
Şer'iyye Sicilleri Arşivinden haftanın yedi günü 09:00 -19:00 arası yararlanabilirsiniz. .


Fotokopi
Kütüphanedeki Fotokopi Servisi'nde haftanın her günü 09:00 – 19:00 saatleri arasında kitap, dergi ve tezlerden fotokopi çektirebilirsiniz.


... Bir KitapÖlmeden Önce Okunması Gereken 1001 Kitap / Peter Boxall, Caretta Yayıncılık, 2007
Kitap, okumanın anlamı, neden okuduğumuz ve neleri okuyup neleri okumamamız gerektiği üzerine bir tartışmaya ve hararetli bir fikir alışverişine yol açacak gibi görünüyor. 960 sayfalık eser, bilgilendirici özelliğiyle tam anlamıyla bir referans kitabı olmasının yanı sıra, kendine özgü diliyle zevkle okunabiliyor. Kitaba yazılarıyla katkıda bulunanlar, ‘ölmeden önce hangi kitapları okumamız gerektiğine ilişkin uluslar ve kültürler üstü bir fikir birliği oluşturabilecek benzersiz bir liste üretmek gibi bir iddia içinde olmadıklarını’ söyleyerek, “Ölmeden Önce Okumanız Gereken 1001 Kitap”ın, kendisini sınırlandırıcı bir liste olarak sunmaktan ziyade, çok çeşitli ulusal bağlamlarda okumalar yapmaya dair tartışmaları özendirip çoğaltmasını amaçladıklarını belirtiyor.


Kitap, uluslararası okur kitlesinin; aralarında eleştirmenlerin, akademisyenlerin, roman yazarlarının, şairlerin, edebiyat gazetecilerinin de bulunduğu 156 yazarın kaleme aldığı metinlerle oluşturuldu ve liste büyük ölçüde, çeşitlilik barındıran bu okur grubunun bize romanın günümüzdeki görünümü hakkında söylediklerinden üretildi. Kitabın Türkçe’ye kazandırılmasında editörlük görevini Filiz Ülgüt üstlendi.


15 farklı dilde yayınlanan kitabın Türkçe’ye çevrilmesinde 8 farklı çevirmenin emeği var. Kitabın yayıncısı ise; Türk yayın hayatına sanatsal, tarihsel, sektörel alanlarda çok değerli kitapları kazandıran ve farklı kitap projeleriyle uzmanlaşan Caretta Yayıncılık.“Ölmeden Önce Okumanız Gereken 1001 Kitap”ın genel editörlüğünü yapan Peter Boxall, kitap üzerinde çalışmanın kendisine roman türü hakkında pek çok şey öğrettiğini, aynı zamanda kitap sevgisinin ne denli bulaşıcı olduğunu, kitapların ne çok heyecan, dostluk ve keyif ürettiklerini de gösterdiğini söylüyor.
Alıntı: http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/401557.asp

Not: Bu kitabı bir kütüphaneden ödünç alıp okumak isterseniz aşağıdaki bağlantılardan size en yakın kütüphanenin çevrimiçi kataloğunu tarayabilirsiniz...

Halk Kütüphaneleri için: http://www.ekutuphane.org/liste.html

Üniversite Kütüphaneleri için: http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/index.php?pid=sanal&url=27

Kurum Kütüphaneleri için: http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/index.php?pid=sanal&url=28

Okul Kütüphaneleri için: http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/index.php?pid=sanal&url=26

Kısa Kısa Kütüphane


Şener Yelkenci - Sakarya İl Halk Kütüphanesi


Miniklerin Yeni Eğlence Merkezi Oyuncak Kütüphane
http://www.netgazete.com/News/625150/miniklerin_yeni_eglence_merkezi_oyuncak_kutuphane.aspx
http://www.aa.com.tr/en/minik-adimlar-kutuphaneye-yonelecek-3.html

İnsanlığın Belleği Kitap ve Kütüphane
http://www.acikgazete.com/yazarlar/ali-riza-aydin/2009/08/21/insanligin-bellegi-kitap-ve-kutuphane.htm

Haydi, Parka Gidip Kitap Okuyalım
http://www.kocaeligazetesi.com.tr/?part=haberdetay&id=21712&sid=895287131

Hüsn-ü Hat Ve Ebru Sanatçılarından Ortak Sergi
http://www.haberfx.net/husn-u-hat-ve-ebru-sanatcilarindan-ortak-sergi-haberi-70348/

Kütüphane Gibi Kahvehane
http://www.yenibursa.com/Kutuphane-Gibi-Kahvehane-20179.html

Devletin Belgeleri Devlete Bağışlandı!
http://www.cnnturk.com/2009/turkiye/08/29/devletin.belgeleri.devlete.bagislandi/541273.0/

Kitap Çalmak Caiz mi?
http://yenisafak.com.tr/Pazar/Default.aspx?t=30.08.2009&c=29&area=4&i=208103

İtalyan Gazetecilerden Google'a Dava
http://www.hurhaber.com/news_detail.php?id=221159

Temmuz Ayı Okuyucusuna 'Kitap' Ödülü
http://www.medya73.com/temmuz-ayi-okuyucusuna-kitap-odulu-haberi-74165.html

Hukukçular Kütüphane Kuruyor
http://www.ilgazetesi.com.tr/2009/08/31/hukukcular-kutuphane-kuruyor/

Kütüphane Arıyoruz
http://olmadikislerpesinde.blogspot.com/2009/08/kutuphane-aryoruz.html

Ziya Bey Kütüphanesi
http://www.sivascity.com/ziya-bey-kutuphanesi/

Konuşan Kitaplığın 75 İpek Gönüllüsü
http://www.hurriyet.com.tr/ankara/12420084.asp

Milli Kütüphane'de Engelliler İçin Konuşan Kitaplık
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/12420973.asp

Google'ın Dijital Kütüphanesine Avrupa Temkinli
http://www.euractiv.com.tr/yaraticilik-ve-yenilik/article/googlein-dijital-kutuphane-projesine-avrupa-temkinli-006884

Divriğili İş Adamı Memleketinde Halk Kütüphanesi Yaptıracak
http://www.emlakkulisi.com/22161_divrigili_is_adaminin_yaptiracagi_halk_kutuphanesi_icin_sivas_valiligi_nde_protokol_imzalandi

Dijital Kitap Tartışması
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4645251,00.html

Kitabı Olmayan Kütüphane
http://cnetturkiye.com/haberler/aktuel/112-Aktuel/3332-Kitabi-olmayan-kutuphane
Bir Fotoğraf Sergisi...
Bilgelik Mabetleri: Kütüphaneler- Ahmet Ertuğ

Feyziye Mektepleri Vakfı Galeri Işık Teşvikiye ,Türkiye de ilk defa sergilenecek olan Ahmet Ertuğ'un görkemli 23 kütüphane fotoğrafını 12 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerle buluşturuyor.Son iki yıl içinde mimar ve uluslararası düzeyde önemli bir fotoğraf sanatçısı olan Ahmet Ertuğ Avrupa’ da yaklaşık 30 ülkede birçoğu 16-18 yüzyıllar arasında kurulmuş tarihi kütüphanelerin fotoğraflarını çekmiş ve bu fotoğraflar aynı zamanda "Temples of Knowledge: Libraries of the Western World" isimli kitabin içeriğini oluşturmuştur. Bu kitap Ertuğ&Kocabıyık tarafindan yayımlanmaktadır.


Kitabın önsözü Fransız ulusal kütüphanesi başkanı Bruno Racine tarafından kaleme alınmış, her bir kütüphanenin kütüphanecisi de metinleri yazmışlar. 12 Mayıs - 12 Temmuz 2009 tarihleri arasında Ahmet Ertuğ'un 1,5x2 metre boyutlarındaki 32 adet fotoğrafı Paris' te Fransız Ulusal kütüphanesinde sergilenmiştir.

Sergiyi ziyaret edecek olanlar, bu görkemli kütüphane mekanlarının derinliklerine Ahmet Ertuğ'un olağanüstü bakış açısıyla girebilecek ve unutulmaz bir izlenim edineceklerdir.

Sergi içeriği
Sergide yer alan fotoğraflar İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, İsviçre, Avusturya, Almanya, Fransa, Çekoslovakya ve İrlanda' dan seçilmiş tarihi kütüphaneleri kapsamaktadır.


Sergi ile ilgili fotoğraflar ve video kayıtları aşağıdaki linklerden izlenebilir:
http://www.ahmetertug.com/ (Exhibitions)
http://www.ahmetertug.com/ahmetertug-tokvideos.html
http://ww.templesofknowledge.com/
http://www.lefigaro.fr/photos/2009/05/07/01013-20090507DIMWWW00539-temples-du-savoir.php

İletişim
Galeri Işık Teşvikiye
Adres : Teşvikiye Cad . NO : 152 Nişantaşı / İstanbul
Telefon : 212 2331203 -1144
http://www.galeriisiktesvikiye.com/


... Bir Film


Jane Austen Kitap Kulübü


Yapım: 2007 ~ ABD
Tür: Dram, Romantik
Yönetmen: Robin Swicord
Senaryo: Robin Swicord
Yapımcı: John Calley, Diana Napper
Görüntü Yönetmeni: John Toon
Müzik: Aaron Zigman
Süre: 1 saat 45


Kalifornaya'da yaşayan beş kadın ve tanıştıkları bir erkek, Jane Austen kitapları konusunda tartışmaya başlarlar. Tartışma öyle bir noktaya gelir ki, oyunu sürdürmeye kararlı bu altı kişi 21. yüzyılda Austen'in kitaplarını kendi ilişkilerinde sahnelemeye başlarlar. Sylvia 20 yıl sonra kocası onu üç çocuğuyla terk ettiğinde şok geçirecek, en iyi arkadaşı Jocelyn kendisini köpeğiyle birlikte yapayalnız bir hayat süren kadın olarak bulacak, Fransızca öğretmeni Prudie kocası dışında başka bir adam tutkuyla bağlanacak, bir çok defa evlenmiş Bernadette mutluluk için bir şans daha arayacaktır. Genç bilimkurgu fanı Grigg ise beş romanın tek erkek kahramanı olacaktır ...
Alıntı: http://www.sinemalar.com/film/5241/The-Jane-Austen-Book-Club/


Yorumlar:

Önyargılar Kırılsın ve Aşk Hep Kazansın:
http://alperturgut.blogcu.com/onyargilar-kirilsin-ve-ask-hep-kazansin_4884671.html

Hayatın Panzehiri: Jane Austen romanları:
http://neolitikhanim.blogspot.com/2009/03/hayatn-panzehiri-jane-austen-romanlar.html


Filmi Online İzlemek İçin:
http://www.sinemabol.com/jane-austen-kitap-kulubu-the-jane-austen-book-club-turkce-dublaj-1080/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder