6 Ağustos 2009 Perşembe

KütüphaneSever Bülten Sayı 6

Türkiye'de Kütüphanelerin Kitap Okutma Stratejileri Yok !

Türkiye'de kitap okunmamasının nedeninin birey değil, eğitim ve kültür politikaları başta olmak üzere sistemin kendisi olduğunu, sistem ve rejimin kitap okumayı teşvik etmediğini, böylece okumaktan, kitaptan, kültürel faaliyetlerden, bilimden, gezmekten, tatilden, dünyayı tanımaktan uzaklaştırılan Türk insanından en nitelikli kararlar vermesini ve doğru tercihler yapmasını beklemenin büyük bir yanılgı olacağını söyleyen Bağımsız Eğitimciler Sendikası (BES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye'de kitap okunmamasının yapısal nedenleri olduğunu belirterek, okul öncesi dönemden üniversite eğitiminin sonrasına kadar kitap okumanın stratejik bir konu olarak ele alınmadığını iddia etti.


Kültür, eğitim ve bilim merkezleri olması gereken kütüphanelerin Türkiye'de kitap okutma stratejilerinin olmadığını, kitapların halen e-kitap haline getirilemediğini, oysaki çağımızda kitabın, okurun evine, otomobiline, ayağına kadar götürülmesi gerektiğini kaydeden BES Genel Başkanı Gürkan Avcı, günümüzde otomobilde, yolculukta, tatilde kitap okumanın önü açılmalıdır. Bunun için sesli kitaplar da yapılmalıdır. Klasik, eski kitap okuma alışkanlıklarımızı terk etmeliyiz. Özellikle gençliğe farklı bir stratejiyle kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız. Aksi takdirde okumayan gençlik ülke geleceğini karartacaktır, dedi.


"Türkiye'de son yıllarda uygulanan neo-liberal politikalar öncesindeki okuma alışkanlığı devam edecek olsaydı, Türkiye bugün bir başka Türkiye olabilirdi" diye konuşan BES Genel Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye'de gençliğin geleceğe umutla bakamadığını, sürekli şikayet ettiği ülke sorunlarını çözemeyeceğine kanaat getirdiğini ve dünyayı değiştirebileceğine inanmadığını kaydederek, "Ama bugün geleceğini Avrupa Birliği'ne bağlamış, kaderini küresel politika yapıcılara teslim etmiş bir toplum var. Bunun yanında bilgili geçinen siyaset adamları bu toplumu çekip çeviriyorlar. Okuyanlar da aslında manipüle edilmiş şeyler okuyorlar. Neler okuyorlar bakarsak popülizm neyi basmışsa onu okuyorlar. Kim daha çok reklam yapmışsa onu okuyorlar, dedi.


21. yüzyılda bilginin giderek daha fazla önem kazandığını, bilgisayar ve internet teknolojilerinin bilginin keşfedilmesinde, depolanmasında, dağıtım ve kullanımında "devrim" niteliğinde değişikliklere neden olduğunu fakat bilgi toplumunun görev ve rollerini değiştirdiğini söyleyen BES Genel Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye'de kütüphanelerin bilginin üretim, düzenleme ve yayımına yeterince katkı sağlayamadığını ve çağa ayak uyduramadıkları için gereksinim duyulan bilgilerin hizmetinde stratejik görevlerini yerine getiremediklerini söyleyerek, "Türkiye'de kütüphanecilik hizmetleri toplumsal ihtiyaçlar açısından algı ve yaklaşım politikasızlığı nedeniyle ilgi görmemekte ve izole kurumlar olarak varlığını sürdürmektedir. Eğitim, kültür ve bilim araştırma açısından yeri çağdaş politikalarla belirlenemediği için kütüphaneler toplumsal katkılarını sağlıklı bir biçimde yerine getirememektedir" dedi.


Kütüphanelerle gençler arasında organik bir ilişki oluşturulamaması yanı sıra kütüphaneler bilgi, kültür ve eğitim arayan kişilere kaynaklarını en doğru, yeterli ve en kısa süre de ulaştıramadığı için kütüphaneler kuruluş amaçları açısından işlevlerini yerine getirememektedir şeklinde konuşan BES Genel Başkanı Gürkan Avcı, Öyle ki, bilgi sistemlerini tasarlamak kurmak ve kullanmak konusu başta olmak üzere bilgi sistemlerini kullanıcı gereksinimlerini belirlemek, kaynak seçmek düzenlemek, kullanıma sunmak konularında ve kullanıcılarla bilgi kaynakları arasında aracı görevini üstlenmek açısından kütüphanelerimiz hem nitelik hem de nicelik açısından oldukça çağdışı kalmıştır, dedi.


2009 yılı itibariyle Türkiye'de toplam 45 çocuk kütüphanesi, 14 yazma eser kütüphanesi ve 55 gezici kütüphane olmak üzere toplam 1152 kütüphane olmasına karşılık Almanya'da 10.531, İngiltere'de 4.620, İspanya'da 5.209 kütüphane bulunduğunu söyleyen BES Genel Başkanı Gürkan Avcı, şunları kaydetti: Ülkemizdeki kütüphanelerin 52'si de çeşitli nedenlerle kapalı bulunmaktadır. 2007 yılı verilerine göre Türkiye'deki kütüphanelerde 13 milyon kitap olmasına karşılık, Bulgaristan'da 46 milyon, Rusya'da 739 milyon, Almanya'daki kütüphanelerde 104 milyon kitap mevcut. Türkiye'de kütüphanelere kayıtlı üye sayısı 493 bin 500 iken, İran'da 7 milyon, Fransa'da 16 milyon, İngiltere'de 35 milyon kütüphane üyesi bulunuyor.


Almanya'da 7 bin 500 kişiye 1 kütüphane düşerken Türkiye'de 68 bin 500 kişiye 1 halk kütüphanesi düşmektedir ki öte yandan Türkiye'de 95 kişiye bir kahvehane düşüyor. Kişi başına düşen kitap sayısı Almanya'da 25 bin, AB ortalaması 16 bin iken Türkiye'de kişi başına düşen kitap sayısı 6 bin olarak ortaya çıkıyor. Almanya'da halk kütüphanelerinde çalışan kütüphaneci sayısı 8 bin 337, Fransa'da 7 bin 88, İngiltere'de 6 bin 978, İspanya'da 3 bin 794, Türkiye'de sadece 333 kişidir.


Türkiye'de kitap, genel ihtiyaç maddeleri sıralamasında 235'inci sırada yer alıyor. Sendikamız AR-GE Biriminin "Okuma Alışkanlığı" adlı raporuna göre Türkiye'de okunan kitaplar genellikle "siyaset, aşk, cinsellik" konularını işliyor. Türk halkı, kitap okumaya yılda yalnızca 6 saat zaman ayırıyor. Türkiye kitap okuma konusunda çoğu Afrika ülkelerinin gerisinde kalmış durumunda. Japonya'da toplumun yüzde 14'ü Amerika'da yüzde 12'si İngiltere ve Fransa'da yüzde 21'i düzenli kitap okurken, Türkiye'de yalnızca binde 1 kişi kitap okuyor. Bir Japon yılda ortalama 25, bir İsviçreli yılda ortalama 10, bir Fransız yılda ortalama 7, bir Türk ise 10 yılda ancak 1 kitap okuyor.


Oysa ki günde en az bir saat kitap okunması gerektiğini, kitap okumanın kendini tanımanın, yaratıcı bireyler olmanın, mutlu ve güçlü bireyler olmanın en kestirme yolu olduğunu söyleyen BES Genel Başkanı Gürkan Avcı, Kitap okumanın Türkiye`nin geleceği açısından stratejik bir önem taşıdığına da işaret ederek, "Günümüzde ülke ve toplumlar var olma stratejilerini yaratıcılık sektörü üzerinden kurgulamaya başlamışlardır. Artık toplumların yeraltı kaynakları eskisi kadar önem arz etmiyor. Nitelikli insan kaynağı giderek önem kazanıyor. Cep telefonu, diz üstü bilgisayar, internet ve ileri teknoloji ürünleri gibi dünyaya yön veren icatlar yeraltında bulunmadı. Bunlar yaratıcı toplumların icat ettiği buluşlardır. Türkiye`nin parlak geleceği için muhataralı yeraltı kaynaklarına güvenmek yerine, okuyan toplumu inşa etmek gerekiyor. Tüm bilimsel araştırmalar yaratıcı olmanın kitap okumakla mümkün olduğunu gösteriyor. Türk insanı okuma alışkanlığı kazanmadan yaratıcı bireyler çıkarması mümkün değildir, dedi.
Alıntı: http://www.memurlar.biz/haber/20090729/Kutuphane-Politikamiz-Ne-Durumda.phpBir Kütüphane...

Pendik İlçe Halk Kütüphanesi - İstanbul


Adres: Gazipaşa Cad. Ihlamur Sok. 28/1 Pendik-İstanbul

Tel: 0216 354 08 06

Web: http://www.pendikkutuphanesi.gov.tr/

Katalog tarama: http://88.255.50.85/web/catalog/search.php


Çalışma Saatleri: 8.30 -17.00 öğlen de açıkPendik İlçe Halk Kütüphanesi 1966 yılında kurulmuş olup, o yıldan beri çevre halkına eğitim ve kültür hizmeti vermektedir. Güzelyalı mahallesinde Pendik Kütüphanesi’ne bağlı olarak hizmet veren Güzelyalı Halk Kütüphanesi ise 1983 yılından beri çevre halkına hizmet vermektedir. Binanın mülkiyeti Belediyeye ait olduğundan şu günlerde Pendik belediyesine devredilmiştir.

Pendik İlçe Halk Kütüphanesine ait bir hizmet binası maalesef yoktur. Halen Gazipaşa cad. Ihlamur sok. No:28/1 adresinde şahsa ait bir iş hanının 1. katında kira ödeyerek hizmet vermektedir. 130 m kullanım alanı bulunmaktadır. Bu alanda hizmet vermeye çalışan kütüphane, bir okuyucu salonu bir büro odası ve büro odasından bölünerek elde edilen depo ve mutfak olarak kullanılan bir bölümden ibarettir.

Kütüphanede şu an 13.378 kitap bulunmakta ve kütüphanenin bir yılda hizmet verdiği kullanıcı sayısı 21.133’e ulaşmaktadır. Kütüphaneye üye olarak kütüphane kartı elde eden kişi sayısı 550’dir. Üyelikler her yıl yenilenmektedir.

Kütüphaneye abone olunan süreli yayın sayısı her yıl değişmekle birlikte 2008 yılı için 18 adet dergiye abone olunmuştur.

Kullanıcı Hizmetleri

Kütüphanede tüm halk kütüphaneleri gibi her yaş ve her gruptan okuyucuya ayırım gözetmeksizin eşit şekilde hizmet sunulmaktadır. Okuma bölümlerinde isteyen araştırma; isteyen okuma ve ödev yaparak zamanlarını değerlendirebilmektedir. Kütüphane ve kaynak kullanımını bilmeyen okuyuculara görevliler danışma hizmeti vererek yardımcı olmaktadır. Özellikle öğrenci ve diğer okuyucu gruplarının üye olmaları özendirilerek ödünç kitap verilmesi yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.

Üyelik

Kütüphaneye kimliğinizle ve adresinizi belgeleyen bir fatura ile başvurarak üye olabilirsiniz. Kütüphaneye üye olan herkes 15 gün süre ile 3 kitap ödünç alabilmektedir.

İnternet Erişim Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde 12 adet bilgisayar internet erişimli olarak hizmet vermektedir. Kütüphanede güvenle ve ücretsiz olarak internete bağlanabilirsiniz.

Kültürel Etkinlikler

Kütüphaneyi çevreye tanıtmak, kütüphane kullanımını yaygınlaştırmak, okuma alışkanlığının kazandırılmasına destek olmak amacıyla kütüphane içinde veya çevredeki okulların konferans salonlarında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Kütüphane içinde her ayın son perşembesi yetişkinlere yönelik konu uzmanlarınca verilen "Pendik Buluşmaları" isimli konferanslar düzenlenmektedir. Ayrıca çocuklara yönelik çağdaş yazar söyleşileri de yapılmaktadır.


...Bir Kitap


Geceleyin Kütüphane / Alberto Manguel, YKY, 2008

Esmeray Karataş Ateş - Kütüphaneleri Seviyorum Girişimi

Geceleyin Kütüphane isimli kitabında kütüphanelerin uygarlığımızda oynadığı kritik rolün sürükleyici öyküsünü ele alan Manguel, Fransa’daki evinin kütüphanesinden yola çıkıyor ve engin hayal gücüyle Eski Mısır’dan arap dünyasına, Çin'den Roma’ya, yazarların kişisel kütüphanelerinden internetteki kütüphanelere uzanıyor… Hatta mahkumların sözlü kütüphaneleri, Kont Drakula’nın ve Frankenstein’in canavarının hayali kütüphaneleri, Borges’in Tlön’ü, Lovecraft’ın Necronomicon’u gibi yazılmamaış kitaplardan oluşan kütüphanelere değiniyor. Kütüphaneleri, mit, düzen, mekan, güç, gölge, şekil, raslantı, işlik, zihin, ada, sağkalma, unutuş, düş gücü, kimlik ve yuva olarak ele alıyor ve her bir kavramla tek tek kütüphane konusunu ilişkilendiriyor.

Manguel’in Geceleyin Kütüphane’sinin önsözünde kütüphanelere duyulan aşkın öğrenilebilen bir durum olduğu ile ilgili oldukça çarpıcı bir tespiti yer almaktadır:

“Çoğu aşklar gibi kütüphanelere duyulan aşkın da öğrenilmesi gerekir. Kitaplarla dolu bir odaya ilk kez adım atan hiç kimse içgüdüsel olarak nasıl davranacağını, ne bekleyeceğini, neyin vaat edildiğini, neye izin verildiğini bilemez. Sergilenen dağınıklık ya da çokluk, hareketsizlik, birinin bilmediği her şeyi alay edercesine anımsatılması, gözetim altında tutulması yüzünden korkuya kapılabilir, ritüelleriyle geleneksel kurallarını öğrendikten, haritasını çıkardıktan, yerlileriyle dost olduktan sonra bile onda uyandırdığı eziklik duygusunu kolay kolay üzerinden atamaz.” Sayfa 13

Keyifli okumalar,

Not: Bu kitabı bir kütüphaneden ödünç alıp okumak isterseniz aşağıdaki bağlantılardan size en yakın kütüphanenin çevrimiçi kataloğunu tarayabilirsiniz...

Halk Kütüphaneleri için: http://www.ekutuphane.org/liste.html

Üniversite Kütüphaneleri için: http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/index.php?pid=sanal&url=27

Kurum Kütüphaneleri için: http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/index.php?pid=sanal&url=28

Okul Kütüphaneleri için: http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/index.php?pid=sanal&url=26Kısa Kısa Kütüphane

Şener Yelkenci - Sakarya İl Halk Kütüphanesi


Bilgi Merkezinde Ögrenciler 5 Ayda 10 Bin Kitap Okudu
http://haberler.com/bilgi-merkezinde-ogrenciler-5-ayda-10-bin-kitap-haberi/

Haber Kokusu ve Kütüphane
http://buyuktorbali.com/haber-kokusu-ve-kutuphane/

Clash'in Gitaristi Kütüphaneci Oldu
http://www.taraf.com.tr/haber/38346.htm

Sigara Yasağı ve Mahalle Kütüphaneleri
http://www.kentgazetesi.com/habergoster.aspx?id=6100

Balandız Köyü'ne Müze ve Kütüphane
http://www.haberciniz.biz/haber/balandiz-koyune-muze-ve-kutuphane-672552.html

Aliagasporlu Olmak Kitap Okumaktan Geciyor
http://spor.haberler.com/aliagasporlu-olmak-kitap-okumaktan-geciyor-haberi/

Kütüphane'ye Yoğun İlgi!
http://www.haber61.net/news_detail.php?id=41327

Kütüphane Politikamız Ne Durumda
http://www.memurlar.biz/haber/20090729/Kutuphane-Politikamiz-Ne-Durumda.php

Dut Altında Bir Kütüphane
http://www.dunyabizim.com/news_detail.php?id=1616

Temmuz ayı okuyucusu minik Emine oldu
http://www.haberexen.com/news_detail.php?id=14576

Mevcut Kütüphane Seydişehir'e yakışmıyor
http://seydisehirhaber.com/yazidetay.php?Yazi_id=338&yazar=44

Bursa'da Türk işaret dili kütüphanesi açıldı
http://www.dilforum.com/forum/guzel-dilimiz-turkce-forumu/63553-bursada-turk-isaret-dili-kutuphanesi-acildi.html

IBM, Kutuphane ve Muzelerle Isbirligi Yapiyor
http://www.turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=24658

Vizontele Tuuba’nın Kütüphanesi Ev Oldu
http://www.sabah.com.tr/Yasam/2009/08/05/vizontele_tuubanin_kutuphanesi_ev_oldu

Bu plaj Paris'in göbeğinde
http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=RadikalDetay&Date=&ArticleID=948317

Tursil Al, Kütüphane Açılsın
http://bellekkutusu.blogspot.com/2009/08/tursil-al-anadolu-kutuphane-acilsin.html

Kütüphane sahneli filmler – Seven

Ümit Özdemir - Işık Üniversitesi Kütüphanesi

Yönetmen David Fincher’ın bir modern sinema klasiği kabul edilen filmi Seven, iki dedektif David Mills (Brad Pitt) ve William Somerset (Morgan Freeman) ın bir seri katili yakalama öyküsüdür. Yedi ölümcül günahın izlerini taşıyan olay yeri bulguları üzerinden dedektifler katilin peşine düşerler ancak katil her seferinde dedektifleri atlatmayı başarmaktadır. William Somerset yılların birikimiyle katilin nasıl bir strateji izlediğini anlamak için yedi ölümcül günah hakkında bilgi toplamak için kütüphaneye giderken gözüpek ve atak dedektif rolündeki Brad Pitt ise sezgisel davranıp katili kendi yöntemleriyle yakalamanın derdine düşer. Birkaç kez buna yaklaştıysa da zor durumlara düşer ve katilin elinden ortağının yardımıyla kurtulur. Fincher bu ikilinin karakter zıtlıklarını başarıyla vurgularken yan öykülerle senaryoyu -David Mills’in eşi Tracy Mills (Gwyneth Paltrow) ile ilişkisi- derinleştirir. Sonunda bilgelik ve rasyonel davranarak suçluyu anlama yolundaki kararlı tutumla karakterize edilen Somerset ekolü kazançlı çıkar. Katil, teslim olur enteresan bir biçimde parmak izlerinin olmadığını öğreniriz. Yönetmen David Fincher’in daha sonra çektiği Zodiac filmi benzer bir konuyu ele alır. Ancak Zodiac, yeni bir Seven filmi bekleyen izleyicileri hayal kırıklığına uğratmıştır.

Seven filmindeki kütüphane sahnesi için:
http://www.youtube.com/watch?v=CbLGfJecWyE

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder